امروز : ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

اولین نشست صمیمی تولید کنندگان الکتروموتور و ژنراتور ایران

تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۴۰۰

اولین نشست صمیمی تولید کنندگان الکتروموتور و ژنراتور ایران

اولین نشست صمیمی تولید کنندگان الکتروموتور و ژنراتور ایران با مشارکت 5 شرکت بزرگ موتوژن ، الکتروژن ، رشدصنعت ،فن ژنراتور و جمکو به میزبانی در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در محل غرفه جمکو برگزار گردید.