امروز : ۶ بهمن ۱۴۰۰
گالری ویدئو ها

نمایشگاه تونل و مترو بهمن 1400

ساخت الکتروموتور 521 کیلووات برای کمپرسور

بازتاب خبری ساخت الکتروموتور 521 کیلووات برای کمپرسور سانتریفیوژ

تست الکتروموتور 315 کیلووات ضد انفجار

ویژه برنامه جمکو در شبکه پرس تی وی

ساخت الکتروموتورهای کمپرسورهای اکسیژن ساز

گزارش واحد مرکزی خبر از کارخانه جمکو

اقدام مهم جمکو در سال جهش تولید

حماسه ای دیگر در سال جهش تولید توسط جمکو