امروز : ۶ بهمن ۱۴۰۰

واکسیناسیون کارمندان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین

تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو ، مهندس محمد رستمی ،مدیر عامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین در حاشیه واکسیناسیون کارکنان گفت : در راستای برنامه های استراتژیک شرکت جمکو پوشش کامل واکسیناسیون کارکنان در دستور کار قرار گرفت که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از امروز ۷ شهریور برنامه واکسیناسیون کارکنان شاغل آغاز شد و با پیگیری ها و تعاملاتی که دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار صورت گرفت سهمیه های لازم برای کارکنان که شامل (قراردادی، پیمانکاری) اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: هدف از انجام واکسیناسیون علاوه بر اهمیت نقش فعالیت نیرو انسانی صنعت در چرخه اقتصاد،کمک به کاهش بار تعداد مراجعین به مراکز درمانی بوده است.

مهندس رستمی در پایان از معاونت بهداشت و درمان شرکت جمکو جناب مهندس سیرغانی در خصوص برنامه ریزی برای جلوگیری از شیوع کرونا و افزایش سرعت واکسیناسیون تقدیر و تشکر کرد.