امروز : ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید نمایندگان شرکت جمکو از محل کارخانه

تاریخ ارسال : ۱۹ آذر ۱۴۰۰

بازدید نمایندگان شرکت جمکو از محل کارخانه

مدیران عامل شرکت های نماینده جمکو ، ضمن حضور در محل کارخانه صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)، در جریان توانمندی‌ها و قابلیت‌های این صنعت در مجموعه شرکت جمکو  قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو، پیرو دعوت به عمل آمده از نمایندگان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین جهت بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه ، نمایندگان به صورت حضوری در جریان ظرفیت‌های متنوع این مجموعه قرار گرفته و همچنین پروژه طراحی و ساخت الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار سنکرون صنایع ملی مس ایران با عمق  ۱۰۰ درصد داخلی‌سازی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست مهندس محمد رستمی مدیرعامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) و دکتر مهدی جمشیدی خسرو معاونت بازرگانی حضور داشته و توضیحاتی مبسوط در موضوعات مورد نظر ارائه دادند.
همچنین نمایندگان محترم شرکت جمکو به صورت مستقیم با مدیرعامل صنایع ماشین های الکتریکی جوین به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.