تست اسموک موتور 90 کیلو وات جمکو

2017-08-28T09:36:19+04:306 شهریور 1396|Categories: News|Tags: , , , , |

تست اسموک موتور 90 کیلو وات تولیدی شرکت جمکو برای اولین بار در ایران. این تست با حضور کارشناسان ارشد شرکت مپرا، کارشناسان اداره استاندارد و کارشناسان شرکت جمکو در محل شرکت مپرا انجام شد. حضور کارشناسان شرکت مپرا و جمکو حضور کارشناسان شرکت مپرا و شرکت جمکو حضور کارشناس اداره استاندارد [...]