امروز : ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ ارسال : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

زمان ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه

مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ۲۷، غرفه ۷۵۰