بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان و مشتریان محترم می رساند الکتروموتور های زیر آماده تحویل می باشد، خواهشمند است در صورت تمایل با دفتر بازرگانی تماس حاصل نمائید.