سرکار خانم کارگری، انتخاب شما بعنوان کارگر نمونه شهرستان جوین و همچنین دریافت تندیس در همایش هفته جهانی کارگر استان خراسان رضوی را به جنابعالی و خانواده بزرگ شرکت جمکو تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد یکتا مسئلت داریم.