گزارش تصویری نمایشگاه جانبی هم اندیشی سالانه نهادها با رویکرد اقتصاد  مقاومتی

برگزار کننده: سازمان اقتصادی کوثر

تاریخ: ۱۱ دی ماه ۹۷