بسمه تعالی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند بنا به فرمایش مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس رستمی بمناسبت ایام گرامی داشت دهه فجر، مسابقه ای تحت عنوان ایده ی برتر برگزار می گردد.

کلیه پرسنل می توانند با ارائه ی طرح ها و پیشنهادات، سازمان خود را در یکی از محور های ذیل یاری نمایند.

به طرح هایی که پس از بررسی در کمیته های تخصصی قابلیت اجرایی داشته باشند، بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادات و به نسبت سود آوری طرح، به 5 طرح برتر پاداش نفیسی تعلق می گیرد.

فرم پیشنهادات را در این صفحه می توانید دانلود کنید.

محور های اصلی پیشنهادات:

 1. بهبود روش های انجام کار و تسریع در امور (ساده سازی و کاهش اسناد و مدارک، افزایش سهولت در انجام کار، ساده کردن گردش کار و ارائه طرح سیستمهای مکانیزه برای افزایش سرعت و دقت در انجام امور.
 2. افزایش کمیت و کیفیت بهره وری
 3. بهبود کیفیت (عمللکرد، کاهش دوباره کاری، بهینه کردن برنامه ریزی، بهینه کردن سیستم های تصمیم گیری، ارزیابی، نظارت و هماهنگی در برنامه ریزی.
 4. صرفه جویی در مواد، وقت، انرژی، هزینه و سایر منابع.
 5. بهبود شرایط محیطی کار( افزایش ایمنی، کاهش سر و صدا، ماهش آلودگی هوا، ایجاد نظم و انضباط، زیبا سازی و پاکسازی محیط کار، استفاده بهینه از فضای محیط کار و بهبود شرایط بهداشتی)
 6. ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی
 7. بهبود کار فردی و گروهی
 8. افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع و بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه.
 9. بهبود کیفیت زندگی کاری
 10. افزایش رضایت شغلی کارکنان
 11. ارتقاء سطح انگیزشی کارکنان.
 12. ارتقاء شان و جایگاه سازمان در نزد افکار عمومی.
 13. استفاده بهینه و مطلوب از منابع و ظرفیت های بالقوه موجود در سازمان.
 14. افزایش سطح مهارت ها و دانش کارکنان.
 15. ارتقاء نظم و انضباط کاری
 16. بهینه سازی نظام های مدیریتی.

دبیر نظام پیشنهادات

رضا فرامرزی

فرم_ارائه_پیشنهادنظام_پیشنهادات_