اطلاعات تماس دفتـر مرکـزی
آدرس دفتر مرکزی : تهــران خیابــان طالقــانـی،بعـدازچهــارراه بهــار،خیـابــان جهــان،بـن بست بنیــاد،پـلاک 2،واحــد1
کد پستــی : 1563637313
تلفـن : 77531993 – 77532544 – 77532401 – 021
فکـس : 021-77532795
اطلاعات تماس کارخانه
آدرس کارخانه : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار، کیلومتر 45 جاده اسفراین، جوین
کد پستــی : 96481-16876
تلفـن : 051-44020
شماره اقتصادی: 411-193-685-877
شماره ثبت: 499

فرم تماس