امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه شرکت دژآب به عنوان نماینده انحصاری شرکت جمکو در استان خوزستان و شرکت فولاد خوزستان در اولین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد گروه فولاد خوزستان

جناب آقای مهندس شهروزیان مدیر عامل محترم شرکت دژآب