بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و هیئت همراه از کارخانه  شرکت جمکو در تاریخ 2 بهمن 96.