بازدید جناب آقای مهندس محمد سنجری (مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی) و هیئت همراه از شرکت

جمکو