بازدید جناب آقای دکتر رحمتی قائم مقام محترم سازمان اقتصادی کوثر از خط تولید شرکت جمکو