تامین الکتروموتورهای کمپرسورهای هوا ساز شرکت هوایار جهت بر طرف کردن نیاز بیمارستان های کشور