به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو عملیات اورهال الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت به پایان رسید.

این تعمیرات با همت کارکنان متعهد و متخصص شرکت جمکو در اسفند 1399 وارد فاز عملیاتی شد و مطابق برنامه ریزی بعمل آمده با موفقیت در خرداد 1400 به پایان رسید.

نظر به تخصص و تعهد شرکت جمکو ، عملیات اورهال اساسی الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر به شرکت جمکو واگذار گردید و در اواخر اسفندماه 1399 و با پیگیری های بعمل آمده، عملیات تعمیرات اساسی آن طبق بروز رسانی بعمل آمده در برنامه زمانبندی آغاز شد که بر این اساس دوره تعمیرات این عملیات 70 روز پیش بینی ، تنظیم و محقق گردید.

شایان ذکر است که شرایط همه گیری بیماری کرونا و تعطیلات ایام نوروز بر روند پیشرفت این عملیات تاثیر گذار نبوده و با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت جمکو این مهم با موفقیت کامل و ثبت کوتاهترین رکورد زمانی در مقایسه با تعمیرات اساسی سال های گذشته این واحد، به انجام رسید .