تولید الکتروموتورهای فوق سنگین، به سفارش مجتمع مس سرچشمه کرمان جهت بخش آسیاب، با مهندسی معکوس از روی نمونه امریکایی، برای نخستین بار در ایران انجام شد.

مدیرعامل کارخانه ماشین های الکتریکی جوین با بیان این مطلب گفت: با افزایش توان داخلی و بومی سازی دانش، متخصصان این واحد بزرگ قادرند موتورهای فوق سنگین را مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید کنند. برای ساخت این دستگاه 3هزار نفر روز کار انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 20 درصد نیاز بازار را تامین می کنیم گفت: در صورت حمایت از تولید ملی این واحد ظرفیت تولید 50 درصد نیاز بازار به انواع الکتروموتور را دارد که مانع خروج میلیون ها دلار ارز از کشور میگردد.

گفتنی است ظرفیت تولید این کارخانه با  300 نفر نیروی انسانی حدود 12هزارو 680 دستگاه الکتروموتور می باشد که در صورت حمایت از بیشتر از تولیدات داخلی در راستای کار آفرینی افزایش نیروی انسانی تا 1200 نفر قابل افزایش است.

 

مهندس محمدرضا آزادی خواه رئیس برق شرکت مس سرچشمه گفت: این موتور بر روی موتور آسیاب نصب و مشغول به کار است. این الکتروموتور کاملا با الکتروموتور آمریکایی مطابقت داشته و حتی در بعضی موارد کیفیت بهتری نیز دارد.