الکتروموتورهای فشار متوسط (MV)

الکتروموتورهای (75 الی 450 کیلو وات) سری YU

مشاهــده جزئیــات