به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو ، با استعانت از خداوند متعال و به منظور فراهم آوردن زمینه  فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون استفاده حداکثری از توان داخلی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) تعداد 240 دستگاه الکتروپمپ را جهت استفاده در طرح آبرسانی زمین های کشاورزی استان کردستان به سفارش جهاد کشاورزی،ساخت،تولید و ارسال کرده است.

مجموعه پرتوان جمکو امیدوار است با ارسال این محموله مشکلات کشاورزان عزیز این منطقه از کشورمان رفع و قدمی در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته باشد.