آدرس کانال تلگرام ما:

https://t.me/JEMCOMOTOR

شرکت جمکو

شکوه صنعت در گستره ایران اسلامی
شرکت جمکو از مجموعه شرکت‎های صنعتی سازمان اقتصادی کوثر با پشتوانه سه دهه سابقه درخشان در عرصه تولید ملی و کار ایرانی؛ فصل جدیدی از تولید الکتروموتور و ژنراتور را پیش چشم صنعت می‎گشاید تا بار دیگر اندیشه برتر ایرانی را با اتکا بر کیفیت و توان رقابت‎پذیری به منصه ظهور برساند.
تولید بومی نسل جدید الکتروموتور و ژنراتورهای صنعتی در سال اقتصاد مقاومتیِ تولید و اشتغال، با استانداردهای جهانی و ظرفیت متنوعی از 1.5 کیلووات تا 10 مگاوات، نویدبخش پیام غرورآفرین تأمین نیاز داخلی، بی نیاز به واردات و استفاده از فرصت باز شدن پنجره صنایع به روی صادرات محصولات صنعتی است که با اعتماد به همت جهادی متخصصین داخلی محقق شده و با تداوم این راه به آینده روشن موتورهای الکتریکی می‎اندیشد.
جمکو، جوین الکتریک

لیست قیمت

صفحه اصلی/لیست قیمت
لیست قیمت 2017-07-31T10:17:24+00:00

گزارش  قيمت فروش قطعات یدکی توليدات روتين در سال 1396

كد ماشينكاري شرح مواد فريم قیمت فروش (ریال)
8112001 پوسته 180M-2-4 6,312,000
8112002 پوسته 180L-4-6 7,155,600
8112003 پوسته 200L-L1-L2-2-4-6 9,069,600
8112004 پوسته 225M-2-4-6 10,560,000
8112005 پوسته 225S-4 11,760,000
8112006 پوسته 250M-2-4-6 14,280,000
8112007 پوسته 280S-2-4-6 20,160,000
8112008 پوسته 280M-2-4-6 23,640,000
8112009 پوسته 160L-2-4 6,000,000
8112010 پوسته 160M-2 4,800,000
8112021 پوسته 315-S-2-4-6 45,600,000
8112022 پوسته 315M-2-4-6 45,600,000
8112023 پوسته 315-L-2-4-6 45,600,000
8112315 پوسته 355M-2-4-6 57,960,000
8112316 پوسته 355L-2-4-6 57,960,000
8112317 پوسته 400L-2-4-6 67,320,000
8114004 پايه 355M-2-4-6 2,880,000
8114005 پايه 355L-2-4-6 2,880,000
8114006 پايه 400L-2-4-6 5,160,000
8182001 بدنه جعبه ترمينال 180M-L-2-4-6-160-M-L-2-4 307,200
8182002 بدنه جعبه ترمينال 200L-L1-L2-225M-S-2-4-6 468,000
8182003 بدنه جعبه ترمينال 250M-2-4-6-280S-M-2-4-6 756,000
8182015 بدنه جعبه ترمينال 355M-L-400L-2-4-6 4,908,000
8182020 بدنه جعبه ترمينال 315M-L-S-2-4-6 1,344,000
8184001 درب جعبه ترمينال 180 M-L-2-4-6-160L-M-2-4- 180,000
8184002 درب جعبه ترمينال 200L-L1-L2-225M-S-2-4-6 282,000
8184003 درب جعبه ترمينال 250M-280M-S-2-4-6 456,000
8184015 درب جعبه ترمينال 355M-L-400L-2-4-6 2,280,000
8184020 درب جعبه ترمينال 315L-M-S-2-4-6 810,000
8186002 دريچه ورودي كابل جعبه ترمينال 355M-L-400L-2-4-6 3,300,000
8186020 دريچه ورودي كابل جعبه ترمينال 315M-L-S-2-4-6 432,000
8512001 درپوش اصلي 180M-L-2-4-6 1,147,200
8512002 درپوش اصلي 200L-L1-L2-2-4-6 1,500,000
8512003 درپوش اصلي 225M-S-2-4-6 1,800,000
8512004 درپوش اصلي 250M-2-4-6 2,580,000
8512005 درپوش اصلي 280M-S-2 2,688,000
8512006 درپوش اصلي 280M-S-4-6 3,000,000
8512015 درپوش اصلي 315M-L-S-2 3,720,000
8512016 درپوش اصلي 315M-L-S-4-6 3,720,000
8512017 درپوش اصلي 355M-L-2 3,960,000
8512018 درپوش اصلي 355M-L-4-6 5,940,000
8512019 درپوش اصلي 400L-2 8,880,000
8512020 درپوش اصلي 400L-4-6 7,080,000
8512053 درپوش اصلي 160M-L-2-4 1,260,000
8522001 درپوش خارجي 180M-L-2-4-6 132,000
8522002 درپوش خارجي 200L-200L1-200L2-2-4-6 186,000
8522003 درپوش خارجي 225M-S-2-4-6 219,600
8522004 درپوش خارجي 250M-2-4-6-280M-S-2 252,000
8522008 درپوش خارجي 315M-L-S-4-6 780,000
8522010 درپوش خارجي 280M-S-4-6 324,000
8522024 درپوش خارجي 355M-L-4-6 1,380,000
8522025 درپوش خارجي 400L-4-6 1,800,000
8522026 درپوش خارجي 315M-L-S-355M-L-400L-2 660,000
8524001 درپوش داخلي 180M-L-2-4-6 144,000
8524002 درپوش داخلي 200L-L1-L2-2-4-6 156,000
8524003 درپوش داخلي 225M-S-2-4-6 216,000
8524004 درپوش داخلي 250M-2-4-6-280M-S-2 252,000
8524005 درپوش داخلي 280M-S-4-6 327,600
8524006 درپوش داخلي 160L-4 132,000
8524007 درپوش داخلي 160M-L-2 132,000
8524023 درپوش داخلي 355M-L-4-6 960,000
8524024 درپوش داخلي 400L-4-6 1,140,000
8524025 درپوش داخلي 315M-L-S-355M-L-400L-2 516,000
8524026 درپوش داخلي 315M-L-S-4-6 600,000
8526011 درپوش گريس ياتاقان 315M-L-S-355M-L-400L-2 120,000
8526012 درپوش گريس ياتاقان 315M-L-S-4-6 252,000
8526013 درپوش گريس ياتاقان 355M-L-4-6 480,000
8526014 درپوش گريس ياتاقان 400L-4-6 900,000
8514001 درپوش فلنچي 180M-L-2-4-6 2,400,000
8514002 درپوش فلنچي 200L-2-4-6 3,000,000
8514003 درپوش فلنچي 225M-S-2-4-6 3,600,000
8514004 درپوش فلنچي 250M-2-4-6 5,880,000
8514005 درپوش فلنچي 280S-M-2 7,080,000
8514006 درپوش فلنچي 280S-M-4-6 6,624,000
8514008 درپوش فلنچي 160L-M-2-4 2,280,000
8514010 درپوش فلنچي 315S-M-L-2
8514011 درپوش فلنچي 315S-L-4-6 8,820,000
8514012 درپوش فلنچي 355M-L-2 16,560,000
8514013 درپوش فلنچي 355M-L -4-6 15,570,000
8514014 درپوش فلنچي 400L-2
8514015 درپوش فلنچي 400L-4-6
8564021 قاب فن 315S-L-M-2-4-6
8564022 قاب فن 355M-L-2
8564023 قاب فن 355M-L-4-6
8564024 قاب فن 400L-2-4-6