آدرس کانال تلگرام ما:

https://t.me/JEMCOMOTOR

شرکت جمکو

شکوه صنعت در گستره ایران اسلامی
شرکت جمکو از مجموعه شرکت‎های صنعتی سازمان اقتصادی کوثر با پشتوانه سه دهه سابقه درخشان در عرصه تولید ملی و کار ایرانی؛ فصل جدیدی از تولید الکتروموتور و ژنراتور را پیش چشم صنعت می‎گشاید تا بار دیگر اندیشه برتر ایرانی را با اتکا بر کیفیت و توان رقابت‎پذیری به منصه ظهور برساند.
تولید بومی نسل جدید الکتروموتور و ژنراتورهای صنعتی در سال اقتصاد مقاومتیِ تولید و اشتغال، با استانداردهای جهانی و ظرفیت متنوعی از 1.5 کیلووات تا 10 مگاوات، نویدبخش پیام غرورآفرین تأمین نیاز داخلی، بی نیاز به واردات و استفاده از فرصت باز شدن پنجره صنایع به روی صادرات محصولات صنعتی است که با اعتماد به همت جهادی متخصصین داخلی محقق شده و با تداوم این راه به آینده روشن موتورهای الکتریکی می‎اندیشد.
جمکو، جوین الکتریک

فروش آنلاین

صفحه اصلی/فروش آنلاین
فروش آنلاین 2017-07-31T05:32:32+00:00

فرم فروش آنلاین


No Definition Value Unit
 1 Type and Application
1.1 Product Type
1.2 Product Code
1.3 Application
*1.4 Number of Phases
*1.5 Number of Poles
2 Rating
*2.1 Rated Output
*2.2 Rated Voltage (±5%)
*2.3 Rated Frequency (±2%)
2.4 Rated Current
*2.5 Rated Speed
2.6 Nominal Torque
2.7 Full-Load Efficiency
2.8 Full-Load Power Factor
2.9 Connection
2.10 Duty
2.11 Direction of Rotation
3 Structure
*3.1 Frame Size
3.2 Insulation Class
3.3 Thermal Class
3.4 Degree of Protection
*3.5 Cooling Method
*3.6 Mounting Type
3.7 Rotor Type
3.17 Location of Terminals
3.18 Number of Terminals
3.19 Cable Entry
3.20 Thermal Protection
3.21 Outline Dimension Drawing
3.22 Direction of Rotation
4 Performance
4.1 Starting Current / Rated Current
5 Climatic Operation Conditions
*5.1 Lowest Ambient Temperature
*5.1 Highest Ambient Temperature
*5.1 Altitude (ASL)