تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما2020-02-01T12:56:54+00:00

اطلاعات تماس دفتـر مرکـزی
آدرس دفتر مرکزی : تهــران خیابــان طالقــانـی،بعـدازچهــارراه بهــار،خیـابــان جهــان،بـن بست بنیــاد،پـلاک 2،واحــد1
کد پستــی : 1563637313
تلفـن :

شماره پیامک:

77531993 – 77532544 – 77532401 – 021

100044020

فکـس : 021-77532795
اطلاعات تماس کارخانه
آدرس کـارخــانــه : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار، کیلومتر 45 جاده اسفراین، جوین
کد پستــی : 96481-16876
تلفـن : 05144020
فکـس : 05144020

فرم تماس

Translate »