بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه جمکو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

صفحه اصلی/News/بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه جمکو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه جمکو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

By | 2018-11-05T10:34:20+00:00 نوامبر 5th, 2018|Categories: News|0 Comments

About the Author:

ديدگاه