بازدید از کارخانه جمکو

//بازدید از کارخانه جمکو

بازدید از کارخانه جمکو


بازدید فرماندار محترم ، رئیس اداره کار و اعضای کمیسیون کار و کارگری شهرستان جوین از سالن های تولیدی شرکت جمکو و تقدیر از کارکنان

2019-06-17T13:17:53+00:00آوریل 29th, 2019|Categories: News|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »